RUILEN EN RETOURNEREN

Van Huisje van Katoen moet je blij worden en niet verdrietig. Als je wat retour wilt sturen, lees dan onderstaande even door. (Lees ook even de Algemene voorwaarden.)

PROBLEMEN EN VRAGEN

Ondanks dat we ernaar streven de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en alles met de grootste zorg te verpakken, kan er toch af en toe eens wat misgaan. We vinden samen vast een oplossing.

Huisje van Katoen heeft als streven een zeer klantvriendelijke website voor haken, macramé en breien te zijn. Daarom behandelen wij een klacht als een kans om een teleurgestelde of ontevreden klant tevreden te maken en onze dienstverlening te verbeteren. En daarom het vriendelijke verzoek bij een klacht dit niet via social media te melden maar de klacht middels een mailtje kenbaar te maken.

We beloven ons uiterste best te doen jouw klacht op een gepaste manier af te handelen. De geboden oplossing hangt uiteraard af van de aard en oorzaak van de klacht.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

  1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
  3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
  4. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

DUS……. HEB JE EEN KLACHT?

Stuur een mail naar [email protected] met een duidelijke omschrijving van je klacht, je eventuele bestelnummer en je contactgegevens zodat wij contact met je op kunnen nemen;